Organisatie

Onze vrijwilligers

De helden van onze organisatie zijn zonder meer al die vrijwilligers die zich vol passie inzetten voor onze doelgroep bij hun vrijetijdsbesteding. Zij hebben er vanuit oprechte interesse voor gekozen om zich in hun vrije tijd voor St. Myosotis Westland in te zetten. Dit merk je aan de enorme betrokkenheid bij onze organisatie en deelnemers. Dit uit zich in jarenlange trouw en daarmee een hoog niveau aan ervaring en kennis. Ook merk je oprechte betrokkenheid naar de deelnemers toe, iets dat juist voor deze doelgroep van groot belang is.

Ons bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit drie vrijwilligers:

Jos van Gammeren (voorzitter)
Hans Kagchelland (penningmeester)
Gerrit Jan Hoogeland

Deze bestuursleden ontvangen op geen enkele manier een geldelijke beloning voor hun werkzaamheden voor Myosotis. Wel worden zij 22uur per week ondersteund door 2 betaalde krachten, Yvonne van den Boogerd-Switzar en Marielle Hofstede-Nederpelt. Yvonne coördineert de activiteiten en onderhoudt het dagelijks contact met vrijwilligers, deelnemers en andere relaties.
Mariëlle zorgt voor de complete administratie van St. Myosotis Westland.