ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De overheid stimuleert giften aan goede doelen. Wanneer zij een organisatie een ANBI-status geeft, zijn giften (onder voorwaarden) aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Stichting Myosotis Westland voldoet aan de strenge eisen en heeft daarom een ANBI-status verkregen. Dit houdt in dat uw giften in aanmerking komen voor aftrek van de belasting. Voor meer informatie of de voorwaarden voor belastingaftrek verwijzen wij u naar de site van de  Belastingdienst