Financiële verantwoording

Om vrijetijdsactiviteiten voor iedere verstandelijk beperkte persoon toegankelijk te maken, bieden we onze activiteiten tegen de laagst mogelijke prijs aan. Dit kan doordat er door de inzet van vrijwilligers nauwelijks overheadkosten zoals personeel of huisvesting zijn.

Inkomsten genereren we uit een minimale basiscontributie en een kleine eigen bijdrage voor de activiteiten. Daarnaast ontvangen we een subsidie van de gemeente Westland. Omdat dit niet voldoende is om alle kosten mee te dekken, zoeken we continue actief naar additionele middelen. Wij danken onze sponsors van harte voor de financiële ondersteuning die zij ons geven.

Voor een meer specifieke financiële verantwoording kunt u contact opnemen met ons bestuur.