Vaste activiteiten

Myosotis organiseert een aantal vaste activiteiten. Deze clubs vinden het gehele jaar door op regelmatige basis plaats. Om deel te kunnen nemen aan deze vaste activiteiten moet je lid zijn van Myosotis. Om lid te worden betaal je een basiscontributie van € 20,- per jaar. Met dit basislidmaatschap ontvang je een jaar lang alle informatie van Myosotis. Je kunt je met dit basislidmaatschap opgeven voor onze vaste activiteiten. Over die activiteiten moet nog wel een aparte contributie worden betaald.

De contributies van de activiteiten worden voor onze deelnemers zo laag mogelijk gehouden. Sommige activiteiten zijn duurder dan andere. De hoogte van de contributie hangt af van de kosten die moeten worden gemaakt voor de activiteit, zoals materialen, huur van de ruimte, gespecialiseerde docenten of onkosten van de vrijwilligers. Myosotis probeert de activiteiten zoveel mogelijk kostendekkend te organiseren.

Alle onze vaste activiteiten zijn hier te vinden.